erasmus-logo-high-resolution

Annerstaskolan i Erasmus+

Annerstaskolan har beviljats projektpengar för att delta i Erasmus+ som kommer att handla om hälsa i tre olika former, mentalt, fysiskt samt näringsrik kost. Projektet sträcker sig över två år och för elever som deltar kan det bli aktuellt att få resa till något av de deltagande länderna. Får man möjlighet att resa ska man också kunna ta emot elevbesök från något av länderna

Många ungdomar lever stillasittande liv med liten eller ingen fysisk aktivitet. De är inte medvetna om vikten av hälsosam näring och fysiska aktiviteter för deras övergripande mentala och fysisk hälsa. Många ungdomar söker efter ett sätt att hantera kraven de har, det vill säga att fungera bra i skolan och lyckas i sitt liv utanför skolan. Projektet syftar till att : främja en hälsosam livsstil genom (a) hälsosam kost, (b) en aktiv livsstil och (c) förbättrad mental hälsa och välbefinnande.

 

Vårt projektspråk är engelska och, eftersom eleverna kommer att bo i värdfamiljer, kommer de att få erfarenhet av kulturen samt de olika utbildningssystemen i länderna som deltar i projektet.  De länder som deltar i projektet är Tyskland, Turkiet och Polen.

 

Eleverna kommer att kunna delta i aktiviteter som de har begränsad eller ingen  erfarenhet av tidigare . Detta kommer att inspirera dem att utveckla ett permanent och varaktigt hälsosamt sätt att leva. Under studentutbytena arbetar vi i blandade nationalitetsgrupper för att engagera eleverna i ett brett utbud av fritids- och näringsaktiviteter, samt interaktiva övningar som ska främja det mentala välbefinnandet, det sociala ansvaret och bidra till varaktig livsstilsförändring. Våra studenter kommer att vara "ambassadörer" under en hälsovecka i skolan där de jobbar med sina kamrater för att genomföra det de har lärt sig. Våra studenter kommer också att vara förebilder för de yngre barnen och klasskamraterna när det gäller att göra hälsosamma livsstilsval, som att till exempel äta hälsosamt. Projektet kommer att involvera en grupp på cirka 100 studenter. Varje land kommer att dela med sig av sitt fokusområde till de andra partnerländerna

Annerstaskolans fokus område är den mentala delen.

 Det slutgiltiga målet med detta projekt är att erfarenheter och kunskaper som erhållits under dessa två år kommer att få en permanent positiv inverkan på elevernas livsstil.

Webbredaktör: Gholam Shahrokhi
Senast uppdaterad: 2018-09-26

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?