Verksamhetsidé skola

En kort sammanfattning över hur vi arbetar på Kästa skola.

Arbetslagen
På Kästa skola samarbetar pedagogerna i ett arbetslag gemensamt runt en årskurs. Det ger eleverna tillgång till flera pedagoger, ett bredare kontaktnät och möjligheter till en mer individanpassad undervisning. Det gör också att vi har pedagoger som är behöriga i samtliga av de ämnen de undervisar i vilket ger alla de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i sitt lärande, både elev som pedagog. Alla pedagoger i ett arbetslag möter också alla elever vilket skapar en bra plattform för kollegialt lärande och samarbete. Arbetsgrupperna är större men flexibla och olika övningar och uppgifter skapar olika elevsammansättningar.

Tematiskt arbete
Kästa skola arbetar tematisk och har ett schema som stödjer tematisk undervisning. Vi arbetar intensivt med SO/NO i sex olika temaperioder som går som en röd tråd genom hela skolan. Sedan bryter vi av med basveckor då fokus helt ligger på svenska och matematik.
Två förstelärare är knutna till svenska och matematik och har som uppgift att del av sin tid att arbeta med den pedagogiska utvecklingen och coacha övriga lärarna genom till exempel klassrumsbesök. De har också ett ansvar att arbeta för att undervisningen som bedrivs sker på vetenskaplig grund. 

Utökad timplan
Vi arbetar med en förlängd skoldag på Kästa skola och alla elever får således några extra timmar  i veckan med sina lärare. Vi jobbar mycket med läsning och uppmuntrar läsning både i skolan och hemma. Däremot så arbetar vi inte med traditionella läxor utan anser att skoluppgifter ska genomföras i skolan med stöd av utbildade pedagoger.  

IKT
Varje elev kommer att introduceras i användandet av iPads redan i förskoleklass. Varje arbetslag har olika fokusområden att arbeta med för att öka kunskapen kring olika innovativa arbetsmetoder.

Rastaktivister
Vår nya skolgård kommer att ha många funktioner och förutsättningar för ett rikt och lärorikt utomhusliv. Det ska vara en utemiljö som är trygg för de små barnen och med möjligheter att upptäcka för de äldre. Vår fritidspersonal har ett nära samarbete med våra lärare för att med utomhuspedagogiken förstärka och komplettera det arbete som pågår under lektionstid. Vi arbetat aktivt med rastaktivister vilket betyder att personalen under rasterna ska erbjuda barnen olika typer av aktiviteter. 

Webbredaktör: Fredrik Eriksson
Senast uppdaterad: 2016-10-10

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?