IMG_3035

Foto: Gholam Shahrokhi

Fritids

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

På Annerstaskolan har vi 6 fritidsavdelningar och sammanlagt har vi ca 180 elever inskrivna i verksamheten. Våra avdelningar heter: Backebo, Berget, Borgen, Graniten, Grottan och Gruvan. Fritids öppnar 06.30 och stänger senast kl. 18.00. Grottan som ligger i nya byggnadens entréplan, är den avdelning där vi öppnar och stänger fritidsverksamheten. Allt vårt arbete utgår från skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11). Vi anser att det är viktigt att alla elever känner sig trygga och får en meningsfull fritidsverksamhet med många utmaningar och möjligheter.

Webbredaktör: Gholam Shahrokhi
Senast uppdaterad: 2013-10-21

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?