Om skolan

Glömstaskolan – en plats att lära och växa på – där hållbar utveckling för individ och miljö är anledningen till varför vi bedriver skola som vi gör.

Vi tar utgångspunkt i statliga styrdokument och Huddinges pedagogiska plattform mer än tradition. 

Glömstaskolan rustar eleverna med kunskaper och förmågor för att kunna leva hållbart och i balans. Vår vision är att varje elev ska utvecklas och nå sin fulla potential genom ett holistiskt perspektiv på lärande och utveckling. Vi tar läroplanens skrivningar om ”unik egenart … ansvarig samhällsmedlem” på fullt allvar. 

Lärande och utveckling kräver motivation. Vi anser att grunden till motivation är att det vi gör är begripligt och meningsfullt. Vi jobbar medvetet med att förklara varför och i vilket syfte vi väljer innhåll och arbetsformer. 

Vår värdegrund baseras på ett förhållningssätt som är nära, nyfiket och nytänkande. Ett undersökande och frågande förhållningssätt är grunden i en lärande organisation. Vi tar vara på varandras erfarenheter och kompetenser i förtroendefulla relationer.

Verksamhetens fyra hörnstenar är kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. Detta är fyra viktiga förmågor att träna för att möta utmaningar i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. Skolans arbetssätt, organisation och lärmiljöer gestaltar detta. 

Ovanstående utgör tillsammans Glömstas lärandepyramid.

HÅLLBART

BEGRIPLIGT MENINGSFULLT

NÄRA NYFIKET NYTÄNKANDE

KOMMUNIKATION KOLLABORATION KREATIVITET KRITISKT TÄNKANDE

Du kan läsa mer hur vi tänker och gör i vår FAQ och på Glömstaresan

Under Personal hittar du ledningens kontaktuppgifter.

Webbredaktör: Magnus Blixt
Senast uppdaterad: 2015-06-01

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?