Ledning

Magnus Blixt

Magnus Blixt, rektor, leg lär

 • magnus.nyberg-blixt@huddinge.se
 • 08-535 331 43

Med knappa 20 års erfarenhet från läraryrket har jag varit med från början på Glömstaskolans spännande resa. Jag var förstelärare innan jag tog steget över till att bli biträdande rektor, tf rektor och nu rektor. Jag är erfaren föreläsare med över 350 föreläsningar i bagaget, har över 600 blogginlägg publicerade, är ledamot av Skolportens lärarpanel (skolforskningsbevakning) sedan drygt 10 år och bär med mig erfarenheter från såväl Lärarnas Ansvarsnämnd som Lärarnas yrkesetiska råd samt fackligt arbete och fritidspolitik i Barn- och Ungdomsnämnden i Sollentuna, där jag bor med fru och tre barn.

Alexandra Lindholm

Alexandra Woxlin (f d Lindholm), chef för lokal elevhälsa "elevhälsochef"

 • alexandra.woxlin@huddinge.se
 • 08-535 331 08

Utbildad socionom som började som barn och ungdomshandläggare på socialtjänsten. Har jobbat sedan 2010 inom skolvärlden som kurator och jobbar sedan starten 2016 som elevhälsochef på Glömstaskolan. Har under åren stött på i stort sett det mesta som rör barn och unga samt deras föräldrar. Tycker inte att någon fråga är för dum, för liten eller för pinsam – varken för elever eller för vuxna.

Caisa Moore, intendent

 • caisa.moore@huddinge.se
 • 08-535 331 06

Utbildad inom ekonomi och har varit med på Glömstaresan sedan hösten 2015. Började min bana inom skolan 2000 då jag var med och startade upp en nystartad skola. Där jobbade jag som koordinator samt kortare och längre perioder som tf Skolchef. Kom till Glömstaskolan från Trångsundsskolan där jag jobbat som intendent i 8 år. 

Ann Hultman-Jakobsson, pedagogisk utvecklingsledare

 • Ann.Hultman-Jakobsson@huddinge.se
 • 08-535 331 44

Legitimerad 1-6 lärare i samtliga teoretiska ämnen. Med en bakgrund inom journalistiken bytte jag bana för att informera och bilda för att nå en yngre målgrupp. Jobbade tidigare som lärare samt IKT-pedagog på Edboskolan i Skogås och har varit med på Glömstaresan från starten under våren 2015. Pedagogisk utvecklingsledare från och med hösten 2017. Brinner för ett levande och effektfullt systematiskt kvalitetsarbete och systematiserande av beprövad erfarenhet. 

Ledningsgrupp:

 • Rektor Magnus Blixt
 • Intendent Caisa Moore
 • Lokal chef för elevhälsa Alexandra Lindholm
 • Pedagogisk utvecklingsledare Ann Hultman-Jacobsson
 • Kökschef Anneli Högman-Vukovic

Pedagogisk ledningsgrupp:

 • Ledningsgrupp
 • Förstelärare Anna Sterlinger-Ahlring
 • Förstelärare Amanda Carnlöf
 • Förstelärare Gustav Sundh
 • Förstelärare Karin Boberg
 • Specialpedagog/speciallärare Marie Sundgren
 • Speciallärare Lena Lindqvist
 • Leg lär Jannike Kohinoor

Webbredaktör: Glömstaskolan
Senast uppdaterad: 2015-06-01

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?