Fritidshem

Kästa förskola och skolas fritidshem.

I fritidshemmens verksamhet finns idag 190 elever inskrivna.

Vi är uppdelade på tre avdelningar. Förskoleklass har sin hemvist på bottenplanet.
Årskurserna 1-5 har sina hemvisten på övervåningen.
Vi har även ett öppnings- och stängningsfritids som ligger i anknytning till matsalen. Där lämnar man sitt barn om man kommer före klockan 08.00 och hämtar om man kommer efter klockan 16.30 måndag till torsdag. Fredagar klockan 16.00.
Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 17.30.

Bild på elever som spelar pingis

Verksamheten 
Fritidshemmen styrs av skollagen och ska enligt denna erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vi ska skapa trygga, roliga och stimulerande miljöer.
Lek, skapande och fysisk aktivitet ska ha ett stort utrymme i verksamheten.
Barn lär sig i alla sammanhang under hela dagen därför har fritidshemmen en viktig roll i era barns lärande.
Ditt barn ska lära sig att fungera socialt och bli självständigt. De ska lära sig respektera olikheter och olika åsikter samt förstå att man måste kompromissa ibland.
Vi erbjuder olika verksamheter som t.ex slöjd, musik och rörelse - allt utifrån elevernas behov och intressen och skollagen.

Webbredaktör: Fredrik Eriksson
Senast uppdaterad: 2016-10-10

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?