Bild på skolan och skolgården

Kästa skola - framtidens lärande börjar här

På Kästa skola går det elever från förskoleklass till och med årskurs sex.

Vi på Kästa skapar en modern skola som vågar tänka nytt och kreativt, samtidigt som vi vilar oss på beprövade pedagogiska metoder. Vi vill ta med våra elever och deras föräldrar på en resa i framtidens lärande och utveckla förmågor hos eleverna som de kommer att ha nytta av i framtiden. Vi har höga förväntningar på våra elever och vill ge dem bra verktyg för att nå bästa möjliga resultat! 

Passivhus med unik planlösning
Kästa skola är Sveriges största passivhus- skola och förskola. En byggnad för ett modent lärande. Varje årskurs har rum i olika storlekar och dessa kommer att möbleras och inredas efter skoldagens och elevernas olika behov. Rummen ligger samlade runt gemensamma torg. Detta skapar en trivsam miljö och öppnar upp för samarbete och ålderblandat utbyte. Alla skolans lokaler ligger i samma huskropp och på så sätt kan vi ha en skofri, ren och trivsam arbetsmiljö. Hemkunskapssalen ligger i direkt i anslutning till skolans kök och i huset finns också ett musik- och rörelserum, keramikrum, laboratorium för NO och teknikundervisning samt idrottshall och danssal.

Centralt i skolan finns en scen, en radiostation och ett bibliotek – ett kommunikationscentrum där barnen kan utveckla sina förmågor att uttrycka sig kreativt och samtidigt ges möljighet att våga visa upp det! 

Inspirerande miljö
Kästa skola ligger i ett grönt område omgiven av Södertörns högskola, polishögskolan, Huddinge universitetssjukhus och Karolinska institutet. Här har vi många att inspireras av och samarbeta med för att ge våra elever bästa möjliga undervisning. 

Webbredaktör: Fredrik Eriksson
Senast uppdaterad: 2016-10-10

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?