solfagraskolan

Förälder

Välkommen som förälder i Solfagraskolan. Här finner du information riktad till dig som har barn i skolan.

Rubrikerna till vänster ger en översikt vad du kan hitta under denna del av hemsidan. Det är viktigt att du som förälder känner till verksamheten och vad som gäller i skolan för ditt/dina barn. Tveka inte att fråga oss om det är något du saknar eller tycker är otydligt.

Skolans viktigaste fokus är kunskapsmålen. Att eleverna skall ha arbetsro och kunna lära sig saker i skolan förutsätter att de är trygga. Vi kan inte vara nöjda med att barnen "i stort" eller som "kollektiv" känner sig trygga, utan tryggheten måste finnas för varje enskild elev. En förutsättning för att kunna göra så att alla känner sig trygga är att samverka med föräldrarna. Vi i skolan är experter på skolan och barnen i grupp, du är expert på ditt barn som individ. Tillsammans kan vi se till att varje barn i skolan är tryggt så att man i lugn och ro kan lära sig det som krävs enligt utbildningsmålen.

Ju bättre kommunikationen fungerar mellan hem och skola, desto bättre blir det för barnen i skolan.

Vi hoppas och arbetar för att du alltid skall känna dig trygg som förälder i kommunikation med skolan. Vi arbetar alltid utifrån barnens bästa. 

Webbredaktör: Desiree Wargfors
Senast uppdaterad: 2018-01-25

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?