Solfagraskolan - Fritidshem

Solfagraskolans fritidshemsavdelningar Delfinen, Korallen, Krabban och Eftis erbjuder varierad verksamhet för våra inskrivna elever.

Fritidshemsverksamheten erbjuder olika fria eller styrda aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och mognad. Genom dessa aktiviteter utvecklar eleverna sin egen sociala kompetens. De utvecklar även sin förmåga att interagera i olika gruppsammansättningar. Skolverksamheten börjar klockan 08.00 och avslutas olika tider beroende på klassens schema. I skoldagen ingår arbetspass, då fritidspedagogerna arbetar med barnen i mindre grupper. Vi kallar det skolfritids.

Vi  öppnar gemensamt klockan 06.30 i matsalen. Stängning är klockan 18.00 på Korallen. Avdelningarna öppnar efter skoldagens slut. Delfinen och Krabban stänger kl. 17.00. Eftis stänger klockan 16.30. 

Webbredaktör: Desiree Wargfors
Senast uppdaterad: 2017-09-20

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?