solfagraskolan

Solfagraskolan - Fritidshem

Solfagraskolans fritidshemsavdelningar Delfinen, Korallen, Krabban, Hajen och Eftis erbjuder varierad verksamhet för våra inskrivna elever.

Fritidshemsverksamheten erbjuder olika fria eller styrda aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och mognad. Genom dessa aktiviteter utvecklar eleverna sin egen sociala kompetens. De utvecklar även sin förmåga att interagera i olika gruppsammansättningar. Skolverksamheten börjar klockan 08.00 och avslutas olika tider beroende på klassens schema. I skoldagen ingår arbetspass, då fritidspedagogerna arbetar med barnen i mindre grupper. Vi kallar det skolfritids.

Vi öppnar gemensamt klockan 06.30 i matsalen. Telefonnummer:08-535 308 09. Samtliga avdelningar öppnar klockan 07:50 Delfinen och Krabban stänger 16:45 och Eftis 16:30 då barnen går över till vår stängningsavdelning, Korallen som stänger kl.18:00.  

Webbredaktör: Desiree Wargfors
Senast uppdaterad: 2018-04-06

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?