Glada och trygga elever

En trygg och glad elev lär sig bättre därför arbetar vi med social kompetens på våra värdegrundslektioner och i vår planerade och strukturerade rastverksamhet.

Trivsel och gemenskap skapar vi genom att arbeta över klassgränserna tillexempel när vi arbetar i gemensamma temaarbeten, har våra idrottsdagar tillsammans samt under vår fadderverksamhet.

Vår rastverksamhet leds och ansvaras av fritidspersonalen vilka tillsammans med skolans trygghetsteam kontinuerligt planerar, följer upp, analyserar, förändrar och genomför rastverksamheten. Fritidspersonalen har utifrån elevernas trygghetsvandringar identifierat vilka områden på skolgården som behöver bemannas extra noga för att säkerställa att alla elever upplever sig trygga under rasterna. Klasserna arbetar även några gånger i veckan med lekgrupper som leds och planeras i ett nära samarbete mellan klasslärare fritidspersonal.

Webbredaktör: Annie Karlsson
Senast uppdaterad: 2016-10-11

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?