Studio tavla

Tydlig struktur över skoldagen för att alla elever ska lyckas

Profil

I enlighet med kommunens profil och prioriterade områden arbetar vi på Ängsnässkolan för att utveckla vårt arbete i svenska, matematik och IT. Utöver detta är förtroendefulla relationer med vuxna det område som vi lägger mest fokus på och vårt målmedvetna arbete de senaste läsåren har resulterat i att vi ligger i topp av alla skolor i kommunen där elever svarar att de känner sig trygga hos i vår verksamhet.

Ängsnässkolan vill både i ord och handling vara en skola där alla elevers styrkor tas tillvara. Vårt arbete anpassas efter vår grundsyn vilken baseras på kunskapen om alla individers olika behov och olika sätt att lära.

Tydliga kunskapskrav är utarbetade för alla ämnen och vi följer genom vårt inarbetade kvalitetsarbete kontinuerligt upp våra elevers kunskapsutveckling. Vi har speciallärare som följer upp och arbetar med elever och pedagoger som behöver extra stöd och/eller handledning.

På vår skola har alla elever en egen iPad och i varje klassrum finns SmartBoards.

 

Webbredaktör: Annie Karlsson
Senast uppdaterad: 2016-10-11

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?