101014_dans_panorama

Fotograf: Ingemar Lindevall

Fritidshem

Klicka på någon av länkarna till vänster för att läsa mer om respektive fritids.

Vårt uppdrag

Enligt skolverkets allmänna råd är fritidshemmets uppdrag att

  • utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
  • erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen
  • förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska,
    intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall därför sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” Från läroplanen (Lpo94)

Webbredaktör: Peter Berghel
Senast uppdaterad: 2011-09-20

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?