Glada och trygga elever

En trygg och glad elev lär sig bättre därför arbetar vi med social kompetens på våra värdegrundslektioner och i vår planerade och strukturerade rastverksamhet.

Trivsel och gemenskap skapar vi genom att arbeta över klassgränserna tillexempel när vi arbetar i gemensamma temaarbeten, har våra idrottsdagar tillsammans samt under vår fadderverksamhet.

Vår rastverksamhet leds och ansvaras av fritidsverksamheten som genom en arbetsgrupp och skolans trygghetsteam kontinuerligt följer upp, analyserar, förändrar, planerar och genomför rastverksamheten. Fritidspersonalen har utifrån elevernas trygghetsvandringar delat in skolgården i zoner och bemannat alla delar. Utöver detta leder en eller flera pedagoger för barnen i förhand presenterade aktiviteter för de som vill, mår bra av, känner sig trygga i och gläds åt att delta i vuxenstyrda lekar. Klasserna arbetar även några gånger i veckan med lekgrupper som leds och planeras i ett nära samarbete mellan klasslärare fritidspersonal.

Webbredaktör: Marianne Widercrantz
Senast uppdaterad: 2017-02-08

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?