Samverkan skola och hem

Utöver skolans kunskapsuppdrag är vårt viktigaste uppdrag att alla elever mår bra och utvecklas i vår skola. Under skoltid ansvarar vi såklart för detta men vet också hur otroligt viktiga ni föräldrar är i detta arbete. Ni känner på många sätt era barn bäst och när vi arbetar tillsammans blir det alltid bäst för eleven.

Vi har valt att organisera skolans verksamhet utifrån årskurslag i vilka ämneslärare och fritidspersonal ingår. På skolan har vi även speciallärare vars uppgift är att handleda lärare samt ge enskilda elever stöd i sin inlärning. Alla våra lärare är behöriga i de ämnen de undervisar i.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka skolan och vara aktiv i ditt barns skolgång.

Vid frågor som rör elevens kunskapsinhämtande och trygghet vänder du dig alltid till ditt barns klasslärare i första hand.

Vid frågor kring elevens fritidshemstid tar du alltid kontakt med ditt barns fritidspersonal.

Vid övergripande skolfrågor är du välkommen att ta kontakt med skolledning och vid övergripande frågor gällande konflikter eller kränkande handlingar vänder du dig till skolans Trygghetsteam.

Webbredaktör: Annie Karlsson
Senast uppdaterad: 2017-02-08

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?