Den försvunna diamanten

Räkna, kommunicera, vänta på sin tur, geografi, lyssna

Skolans fritidshem

Hörningsnässkolans fritidshem består av avdelningarna Vintergatan (förskoleklass), Stjärnfallet (åk 1), Regnbågen (åk 2), Kometen (åk 3) samt Olympen (åk 4-6).

Fritidsverksamheten bedrivs läsåret 2018/2019 i tre skolbyggnader – gula paviljongen (förskoleklass), Hörningsnässkolan (åk 1-3) samt Ängsnässkolan (åk 4-6).

I personalgruppen arbetar fritidspedagoger, fritidsledare och barnskötare.

Fritidshemmets öppettider
Fritidsverksamheten årskurs F-3 har öppet alla helgfria vardagar klockan 6:30 – 18:00. Öppning sker i Hörningsnässkolans matsal, stängning i Stjärnfallets lokaler.

Fritidsverksamheten årskurs 4 – 6 tar emot elever från skoldagens slut fram till klockan 16.45. Under lov är öppettiderna för den öppna fritidsverksamheten 8:00 – 16:45.

Anmälan inför lov
Anmälan inför lov samt dag före röd dag sker genom digitala formulär som publiceras på avdelningarnas bloggar/skickas via E-post till vårdnadshavare till inskrivna elever.

Skolans ordinarie fritidsverksamhet stänger veckorna 28 – 31, verksamhet samordnas under dessa veckor med Tomtbergaskolan och Balingsnässkolan på någon av våra tre skolor.

Första dagen varje lov planerar personal och elever tillsammans innehållet för aktuella dagar. Planeringen skickas hem med eleverna/publiceras på avdelningarnas bloggar samma dag.

På klämdagar och studiedagar erbjuds tillfällig placering på annan skola enligt kommunens regler för skolbarnomsorg, gäller även fritidsverksamheten åk 4 – 6. Behov av omsorg meddelas via e-post skolledning senast tre veckor innan aktuellt datum.

Måltider under fritidsverksamheten
Alla elever serveras varje dag mellanmål i skolornas respektive matsalar.

Under lov, klämdagar, studiedagar serveras frukost, lunch och mellanmål för årskurs F – 3 samt lunch och mellanmål för årskurs 4 – 6.

Vid utflykter tar eleverna med sig en tom matlåda, bestick och vattenflaska och hämtar gemensamt utflyktsmat i köket.

Avgifter
Fritidsverksamheten inkl den öppna fritidsverksamheten debiteras enligt kommunens taxa.

För utflykter under fritidstid kan en mindre kostnad i enlighet med Skollagen tas ut. Måltider under dessa utflykter är avgiftsfria och hämtas i skolans kök enligt punkten ovan.

 

Webbredaktör: Annie Karlsson
Senast uppdaterad: 2017-02-08

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?