På Hörningsnässkolan trivs elever och personal

Välkommen till oss på Hörningsnässkolan, skolan där alla våra lärare är behöriga och elevernas studieresultat är mycket goda!

Vi driver skolan mot att vara en framgångsrik, resultatstyrd kunskapsskola där varje elev har rätt att lyckas med sina studier och känna trivsel, delaktighet, trygghet och glädje i skolarbetet. På skolan finns väl inarbetade rutiner, ordningsregler, traditioner samt en mycket erfaren och professionell personalgrupp.

På Hörningsnässkolan finns specialsalar för slöjd, idrott, bild och musik. Vi har även ett eget tillagningskök. 

Alla klassrum har Smartboards (interaktiv whiteboard) och i våra specifika fritidhemslokaler finns projketorer och/eller Smartboards. Varje årskurs har tillgång till elev iPads vilka används i de olika skolämnena.

Skolgården är kuperad och enligt eleverna i våra återkommande trygghetsundersökningar och elevsamtal trygg. Fritidshemmet ansvarar för rastverksamheten på skolan vilken organiseras och genomförsmed hög personaltäthet . Såväl planerade samt av eleverna eget valda aktiviteter erbjuds och skolgårdsmiljön inbjuder till lek och rörelse.

I paviljongen går våra sexåringar i förskoleklass och på fritidshemmet.

Skolan är centrum för professionsutveckling och samarbetar med Södertörns högskola och deras lärarutbildningar. Vi har även under 2016 samarbetat med Advania Skolpartner och tillsammans med dem arbetat fram ett digitalt kvalitetssäkringsverktyg för fritidshem.

Webbredaktör: Annie Karlsson
Senast uppdaterad: 2017-02-08

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?