studiero

Studiero, redan från året i förskoleklass

Profil

I enlighet med kommunens profil och prioriterade områden arbetar vi på Hörningsnässkolan för att utveckla vårt arbete i svenska, matematik och IT. Utöver detta är förtroendefulla relationer med vuxna det område som vi lägger mest fokus på och vårt målmedvetna arbete de senaste läsåren har resulterat i att vi ligger i topp av alla skolor i kommunen där elever svarar att de känner sig trygga hos i vår verksamhet.

Hörningsnässkolan vill både i ord och handling vara en skola där alla barns styrkor tas tillvara. Vårt arbete anpassas efter vår grundsyn vilken baseras på kunskapen om alla individers olika behov och olika sätt att lära.

Tydliga kunskapskrav är utarbetade för alla ämnen och vi följer kontinuerligt upp våra elevers läsutveckling med hjälp av LUS. Vi har speciallärare som följer upp och arbetar med elever och pedagoger som behöver extra stöd och/eller handledning.

Varje årskurs, inkl förskoleklass, har eleviPads och i varje klassrum finns SmartBoards.

 

Webbredaktör: Annie Karlsson
Senast uppdaterad: 2017-02-08

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?