kallbrink_host_1

Källbrink 7-9

Källbrinksskolan är ett fyrparallelligt högstadium med elever i årskurs 7-9. Skolan består av fyra arbetslag - Safir, Rubin, Smaragd och Diamant.

Skolan arbetar varje termin med minst ett stort schemabrytandeämnesövergripande tema. Eleverna har då möjlighet att fördjupa sig i ett gemensamt tema i flera ämnen. Vi har bland annat arbetat med teman som: Genus, Sex, Kärlek, och Relationer samt Antiken.

På skolan använder vi oss av matriser för att tydliggöra för eleverna var de befinner sig kunskapsmässigt i verje ämne. Matriserna används även som ett stöd i de elevledda utvecklingssamtalen för att tydliggöra för föräldrar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, och vad eleven behöver utveckla för att fortsätta utvecklas.

De lärare som arbetar på skolan är noga med att ge eleverna formativ bedömning. Det innebär att lärarna kontinuerligt ger återkoppling till eleverna så att varje elev vet vad denne behöver utveckla för att komma vidare i sin kunskapsprocess. Återkopplingen kan vara så väl skriftlig som muntlig. Lärarna arbetar också med att få återkoppling från eleverna, det kan vara digitala kommentarer, loggskrivande eller liknande. Återkopplingen används för att utvärdera undervisningen, så att läraren är uppdaterad vad gäller elevers lärande.


På Källbrinksskolan arbetar vi efter devisen:

* att kunskap uppstår i möten mellan människor,

* att elever som förstår syftet med skolarbetet blir motiverade och lyckas därigenom med sina studier,


* att kunskap kan uttryckas på många olika sätt.


Allt detta innebär att vi på skolan arbetar mycket med att göra eleverna aktiva i varandras lärande, att alltid tydliggöra syftet med arbetsuppgifter och att hela tiden utveckla alternativa eximinationsformer.

Webbredaktör: Elinor
Senast uppdaterad: 2010-05-07

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?