skogskällan

Skogskällan F-6

Namnet Skogskällan kommer av att huset ligger alldeles vid skogsbrynet vilket ger möjlighet att använda skogen både i skolarbete och på rasterna.

Skogskällan är en del av Fullersta rektorsområde. Vår vision lyder: till våra skolor går eleverna med glädje, förväntan, lust att lära och vetskapen att de blir väl bemötta och respekterade av både kamrater och vuxna. Från våra skolor går eleverna med goda ämneskunskaper, stärkt sjävförtroende, trygghet i sin identitet och lust till vidare studier.

Skogskällan består av fyra klasser i åk F-3 och nio klasser i åk 4-6. Åk 6 har klassrummen i en flygel i Källbrinksskolan. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolan.

Arbetslagen lägger stor vikt vid att eleverna är delaktiga och tar ett successivt ansvar för sitt skolarbete. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa förusättningar för en god läsutvekling och att i det arbetet hitta möjligheter till ett bra samarbete mellan hem och skola. 

Sedan ett par år tillbaka fokuserar vi extra mycket på matematik, formativ bedömning och IKT, som är prioriterade områden för Huddinge kommun. Lärarna har bl.a gått matematiklyftet och vi har numera förstelärare inom dessa tre områden med uppdraget att inspirera och hjälpa lärarna framåt inom dessa. 

IT-satsning

Eleverna på Skogskällan har sedan läsåret 2015/2016 tillgång till minst en iPad på två elever, vilket möjliggör flera olika sorters lärande. Eleverna använder dessa bl.a till att programmera, skapa ilustrationer, träna läsning, skapa film, träna matematik, söka information och mycket mer. Lågstadiet arbetar mycket med iPaden som hjälpmedel i undervisningen. Flera av klasserna använder sig också av bloggar för att synliggöra lärandet.

Eftermiddagsverksamhet

På Skogskällan har vi en fritidsverksamhet uppdelad i två enheter. Först har vi fritids (Örnboet och Uggleboet) som ligger på ovanvåningen och är till för barn mellan 6-9 år (åk F-3) och EFTIS som finns i stora skolan under matsalen där barn mellan 9-12 år (åk4-6) vistas.

Webbredaktör: Kajsa Rootzén
Senast uppdaterad: 2010-05-07

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?