Kungsklippeskolan

Förälder


Aktuellt just nu... 

Intresserad av Kungsklippeskolan eller Kräpplaskolan? 
Då ska du läsa Krängisfoldern (PDF 467 kB) i denna folder kan du hitta den information du behöver kring Kungsklippeskolan- och Kräpplaskolans rektorsområde och de förväntningar som vi på skolan har på er som föräldrar och elever samt vad ni kan förvänta er av skolans personal.

Blanketter

Här finns de blanketter som delades ut vid höstterminens skolstart.

Fotoavtal (PDF 236 kB) 
Kontaktuppgifter (PDF 177 kB)

Övriga blanketter
Byte av moderna språk (PDF 23 kB)

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Kungsklippeskolan och Kräpplaskolan består av föräldrarepresentanter från förskoleklass till årskurs nio. Vi diskuterar och driver bland annat frågor om utveckling av lokaler och utvecklingssamtal, fritidsverksamhet, utemiljö, nattvandringar, IT-säkerhet och säkra skolvägar. Klasserna kan, genom sina lärare, äska pengar från föräldraföreningen för att komplettera det pedagogiska lärandet genom t ex besök på museum och föreställningar, samt lekredskap och skolmaterial.

Kallelse till kommande möten för Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening

Onsdag 25 april, kl. 18:30 Uppstartsmöte nattvandring i Kungsklippeskolans matsal Läs mer här (PDF 4mB)

Torsdag 3 maj kl. 18 Förvaltningsmöte i Kungsklippeskolans personalrum

Torsdag 3 maj kl. 19 Styrelsemöte i Kungsklippeskolans personalrum

Mer om föräldraföreningen hittar du under rubriken Föräldraföreningen här till vänster.

Bra att veta

Webbplats för gymnasieinformation
Gymnasieval Huddinge (Öppnas i nytt fönster)

Nationella prov
Datum för de nationella proven i årkurs 9 läsåret 2017/2018 (Öppnas i nytt fönster)
Datum för de nationella proven i årkurs 6 läsåret 2017/2018 (Öppnas i nytt fönster)


Råd till vårdnadshavare och elever angående allergier. 
Läs mer (PDF 105 kB)


Stöd och hjälp

Mobila teamet
Mer om mobila teamet - Vi stöttar ungdomar 13-20 år (PDF 80 kB)
Vad kan mobila teamet erbjuda en familj där det förekommer skolfrånvaro (PDF 223 kB)
Läs mer om olika stödinsatser under rubriken Föräldrastöd här till vänster.

Mottagning  i Stuvsta för psykisk hälsa
Stuvsta vårdcentral utökar nu verksamheten med mottagning för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Våra psykologer tar emot barn, ungdomar, föräldrar och hela familjer. Hit kan man vända sig för behandling, råd och stöd i ett tidigt skede. Vården är kostnadsfri och det behövs ingen remiss från läkare. Du behöver ej heller lista dig vid vårdcentralen för att boka tid. Mer information (PDF 234 kB)

Sjukanmälan

Telefonnummer för sjukanmälan 0515 - 777 600
En automatisk telefonsvarare ber dig ange ditt barns personnummer. Frånvaron registreras direkt i systemet Skola24. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Sjukanmälan kan även i fortsättningen göras via inloggning i skola24

Anmälan ska göras av målsman innan klockan 07.30 varje dag så länge eleven är sjuk. Läs mer om skola24 och sjukanmälan (PDF 86 kB)

Webbredaktör: Angela McIvor
Senast uppdaterad: 2018-06-20

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?
Skylt avlämningsplatser

Trafiksäkerhet

Vi vill uppmana er att använd skolans avlämningsplatser som finns vid:

  • Infartsparkeringen
  • Centrum
  • Älgvägen/fotbollsvägen
  • Stuvstaleden

Karta över avlämningsplatser (PDF 1 Mb)