Husbygge

Man kan bygga mycket av lite!

Fritidshem

Mörtviksskolan har fritidshem som är knutna till arbetslagen, samt öppnings- och stängningsfritids där vi är tillsammans i början och slutet av dagen.

Skolans morgonfritids öppnar varje morgon klockan 06.30 uppe på Norrgårdens fritids, där man anmäler sig och sedan kan pyssla, rita och leka lugna lekar. Frukost serveras i matsalen klockan 07.10 och avslutas 07.30. Efter det är alla ute tills man klockan 07.45 följer med F-klassbarnen och ettorna. Alla andra barn går själva till sina klassrum.

Personalen på fritidshemmen samverkar med lärarna och följer barnen stora delar av dagen. Fritidshemmen har egna lokaler och en fin utemiljö som ger rika möjligheter till lek och rörelse, naturupplevelser och skapande arbete. På fritidshemmen utförs planerade aktiviteter så som bild och form, uteaktiviteter, rörelse och musik med mera. Det finns alltid utrymme för mycket lek och fritt skapande.

Alla barn ska känna trygghet på fritidshemmen, få utveckla sina förmågor och träna på samspel i grupp. Vi verkar för att alla barn ska vara delaktiga och ges inflytande i beslut som rör verksamheten.

Fritidsklubben – Club4Uz – är en fritidsverksamhet för eleverna i åk 4-6 i samarbete med Edboskolan och Östra grundskolan. Läs mer under fliken till vänster.

Telefonnummer till fritidshemmen

Västergården F-klass 535 349 28
- LK  535 349 27
- GS stora / lilla 535 349 87
Mellangården 535 349 80
Norrgården 535 349 79
Sörgården 535 349 94
Öppningsfritids (Norrgårdens fritidshem) 535 349 79
Stängningsfritids (Västergårdens fritidshem) 535 349 28
Fritidsklubben Club4Uz 535 351 55
   
Fritidspersonalens e-postadresser  

Uppsägningstid från fritids

Det är en månads uppsägningstid från fritidshemmen.

Vill du säga upp din plats ska du anmäla detta skriftligt till skolan senast en månad innan barnet slutar. Om familjen flyttar till annan kommun får ni behålla platsen i Huddinge under högst två månader räknat från flyttdagen eller enligt överenskommelse med den nya hemkommunen.

Webbredaktör: Chaminda Wijesekara,
Senast uppdaterad: 2018-10-08

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?