Glad elev

Foto: Tinnerholm.com

Grundsärskolan

Grundsärskolan är till för de barn som bedömts att inte kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. I grundsärskolan läser eleverna efter grundsärskolans kursplan i alla ämnen. Grundsärskolans lokaler ligger tillsammans med Östra grundskolans övriga byggnader.

Träningsinriktning

Inom grundsärskolan finns det även en speciell inriktning som kallas träningssärskolan. På träningsinriktningen går elever med ett större stödbehov och deras kursplan omfattar fem ämnesområden.

Individuella studieplaner

I undervisningen arbetar pedagoger och övrig skolpersonal efter särskolans kursplaner med individuella studieplaner utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Positivt handikappmedvetande

Grundsärskolan arbetar efter att skapa en miljö där varje elev upplever ett positivt handikappmedvetetande och utvecklas optimalt. Eleverna ska känna glädje över att få lyckas.

Skolpersonalen arbetar i kompetenta arbetslag

Alla som arbetar på särskolan har bred kompetens och mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med särskilda behov. Arbetslagen består av klasslärare, förskollärare, barnskötare och elevassistenter.

Vi har samma bildningsmål som övriga skolan. Eleverna har även möjlighet att gå på Huddinge kommuns LSS-fritids på Melodivägen i Skogås.

Webbredaktör: Olle Yttermo
Senast uppdaterad: 2018-01-09

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?