Fasad Lindskolan

Foto: Jonas Westholm

Lindskolan

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola speciellt inriktad för elever, från förskoleklass upp till årskurs 9, med diagnoser inom ASD-spektret och intellektuell funktionsnedsättning. I en av våra grupper har eleverna även flerfunktionsvariation.

Personer som har diagnoser inom autismspektrumet har svårare än andra att avläsa och tolka signaler från både människor och den fysiska omgivningen.

Mycket energi går därför åt till att ta in och tolka alla intryck och energibägaren töms många gånger långt innan man har kommit till de uppgifter man förväntas göra i skolan.

För att underlätta inlärningen ser vi därför till att skapa en miljö där dessa intryck sorteras av oss där eleven vet vad hen förväntas göra, hur länge, känner sin omgivning och de hen arbetar med och alltid uppmuntras och stärks i det som fungerar. Ambitionen är att varje elev ska lyckas – i varje moment.

På så sätt behöver inte energin läggas på att sortera omgivningen och gissningar/funderingar kring vad som förväntas och vad som händer sen – den kan läggas på inlärning istället.

Vi arbetar i små klasser med hög personaltäthet. Kommunikationen är alltid i fokus och varje moment i varje dag är alltid individanpassat och möter dagsformen.

Vår ambition är att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential Genom:

 

       Kunskap om elevgruppen och varje individ

       Erfarenhet och kollegialt lärande

       Tydlighet  om vilken uppgiften är och rätt verktyg att lösa den

Vi arbetar efter två spår:

Ett tydliggörande förhållningssätt och

Tillämpad beteendeanalys.

För att kunna arbeta hos oss måste man ha ett lågaffektivt bemötande och fullt fokus på eleverna.

 

 Webbredaktör: Jonas Westholm
Senast uppdaterad: 2018-04-18

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?