Fasad Lindskolan

Foto: Jonas Westholm

Lindskolan

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola med förskola, fritidshem, grundsärskola och träningsskola för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi har verksamheter från förskola till årskurs 9, för elever med autismspektrumtillstånd med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även fritidshem. Lindskolans profil, inriktning och förhållningssätt är att vi arbetar med tydliggörande pedagogik och tillämpad beteendeanalys (TBA).

 Webbredaktör: Jonas Westholm
Senast uppdaterad: 2017-04-04

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?