Snättringeskolan
Kickboard Panorama

Foto: Thomas Lycke

Fritidshem

I skollagen står följande: ”14 kap, 2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontaketer och social gemenskap.” Undervisningen i fritidshemmet utgår från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i Lgr 11.

Kärnan för verksamheten på Snättringeskolans fritidshem är:

  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt som grund
  • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

På Snättringeskolans fritidshem har vi delat in verksamhetsåret i sex temaperioder:

Hösttermin

Vecka 33-39 Tema ”Jag och mina kamrater”

Gruppstärkande, samarbete & fadderverksamhet                            

Vecka 40-43 Tema ”Barn i världen”

Vecka 45-51 Tema ”I sagornas värld”

 

Vårtermin

Vecka 2-6      Tema ”Bygg & Konstruktion”

Vecka 7-12    Tema ”Hälsa & Friluftsliv”

Vecka 14-20 Tema ”Natur & Närmiljö”

Inför varje temaperiod planeras och struktureras fritidsverksamheten utifrån aktuellt temaområde.

Webbredaktör: Helena Wiström Hulterström
Senast uppdaterad: 2016-06-03

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?