bild4

Pedagogiska plattformen

Den pedagogiska plattformen är framtagen av Huddinge kommun. Syftet med den pedagogiska plattformen är att den ska bidra till högre måluppfyllelse och likvärdighet i verksamheten. Den ska tydligt ange vad som förväntas av pedagoger och pedagogiska ledare som arbetar i Huddinge. Plattformen är gemensam för alla skolformer och förmedlar grundläggande förhållningssätt som varje barn och elev ska möta i Huddinges förskolor och skolor varje dag. Här kommer vi redogöra för hur vi på Visättraskolan arbetar med den pedagogiska plattformen.


Den pedagogiska plattformen (pdf)

Den pedagogiska plattformen genomsyrar skolans arbetsplan, och skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering.

På Visättraskolan utgör den pedagogiska plattformen den huvudsakliga delen i personalens bedömningsunderlag. 

På Visättraskolan utgår det kollegiala lärandet utifrån den pedagogiska plattformen. Vi håller i pedagogiska diskussioner/workshops utifrån färdigheterna i den pedagogiska plattformen.

Visättraskolans skolledning ingår i den projektgrupp på Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge som arbetar med hur den pedagogiska plattformen ska implementeras i kommunen.


Här kan ni ta del av några inlägg från skolledningens blogg om arbetet med den pedagogiska plattformen:

Pedagogiska plattformen som kurs på iTunes U

Den pedagogiska plattformen - Arbetet fortsätter på Visättraskolan

Arbetet med den pedagogiska plattformen

 Webbredaktör: Semira Vikström
Senast uppdaterad: 2017-06-10

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?