bild4

Våra styrdokument

Vi arbetar ständigt på att förbättra vår verksamhet – både genom att förankra och bevara det vi redan är bra på men också genom att hitta nya vägar och utvecklingsområden. Via återkoppling från föräldra- och elevenkäter ser vi våra starka sidor och vilka områden vi behöver utveckla.

Läs gärna Visättraskolans styrdokument som vi har för att säkerställa kvalitén på vår verksamhet.


SKOLLAGEN 2010:800

Skolförordningen 2011:185

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 - LGR11

 

 

Visättraskolans Arbetsplan 2018/2019

 

Visättraskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling - 2018/2019

 

Visättraskolans Ordningsregler - 2018/2019

 

Visättraskolans systematiska kvalitetsarbete (SK-dokument) - 2017/2018

 

9050

Webbredaktör: Semira Vikström
Senast uppdaterad: 2018-09-16

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?