bild4

Visättraskolans Vision

Vår vision är att alla elever på Visättraskolan ska få växa, utvecklas och nå framgång. Med ledorden kunskap, trygghet och trivsel får våra elever de verktyg de behöver för att fullt ut kunna delta i- och bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer. För att uppnå detta har vi Huddinge kommuns pedagogiska plattform som utgångpunkt för arbetet på skolan.

Visättraskolans vision

Kunskap – Alla elever på Visättraskolan ska lyckas nå läroplanens mål!
Vi ger våra elever undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna är tydliga. Formativ bedömning är ett självklart inslag i det dagliga arbetet eftersom eleverna vet hur de ligger till kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

Trygghet – Alla elever ska känna sig trygga på Visättraskolan!
Vi har hög vuxentäthet med engagerad personal som har höga förväntningar på eleverna. Vi erbjuder en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och förtroendefulla relationer. Vi har gemensamma och implementerade ordningsregler för att uppnå ordning och reda, samt studiero.

Trivsel – Alla elever ska trivas på Visättraskolan! 
Vi skapar en ”Visättraanda” och bygger goda relationer samt ett förtroendefullt klimat på skolan. Klimatet ska präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor.

Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, där vi fokuserar på det som fungerar och på vad vi vill uppnå istället för att fokusera på det negativa. Vi befinner oss i ständig utveckling och i ett kontinuerligt lärande. Med vår stora mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen så ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången.

Varmt välkomna till oss på Visättraskolan!

Webbredaktör: Semira Vikström
Senast uppdaterad: 2017-09-22

skriv ut sidan Dela med dig: Bokmärk och dela Vad är det här?